Foreningen Skånsk Fremtid 

Skånelandske nyheder 2015


Nyhederne fra 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

29. december: Norra Skåne bringer i dag et interview med Malte Lewan under overskiften ''Kämpar för ökad skånsk autonomi'' foranlediget af den kommende grænsekontrol. Ifølge Lewan er Skåne unik som kombineret storstadsregion og grænseregion dybt integreret med Sjælland. Han siger bl.a. ''Det finns dels okunnighet, dels ointresse för den här frågan. Det är inte av elakhet som beslut tas centralt för att missgynna regioner och i det här fallet Skåne. Det vi nu upplever är inte tillfälligt. Det är ett permanent problem. Vi i stiftelsen gör vad vi kan för att skapa opinion. Skånes ledande politiker bör ta ett nytt initiativ som bygger vidare på det som har uppnåtts med förslag på hur regional autonomi för Skånes räkning ska se ut.''

27. december: Skånska Dagbladet bringer i dag en kronik af Malte Lewan, formand for Stiftelsen Skånsk Framtid, og Eva S. Nilsson. De debatterer det skånske selvstyre - eller rettere sagt, mangel på samme - med udgangspunkt i det kommende grænsekontrol ved Øresund. De skriver bl.a.: Vad som framför allt behövs är garantier mot framtida omvälvande skadliga förslag som har med Skånes unika läge och integration att göra. Det bör ske genom grundlagsmässiga förändringar med specifikka formuleringar om denna region. Skåne är unikt i Sverige som kombinerad storstadsregion och gränsregion djupt integrerat med ett annat land/region, og konkluderer: Initiativet för en systemförändring kan bara komma från Skåne och fungera som en färdig vision. 1992 skrev skånska politiska företrädare ett brev till regeringen, ''Framställningen från Skåne'', som kan sägas ha startet regionförsöket. Skånes ledande politiker bör nu ta et nytt initiativ som byggar vidare på det uppnådda, och därmed blir en naturlig föruttsättning föruttsättning för Öresundsintegrationen. Det ska vara ett förslag på hur regional autonomi på flera områden för Skånes räkning ska se ut.
Även om den möter motstånd utgör den en referenspunkt i form av ett permanent skånskt krav för att få garantier för att detta övergrepp på Öresundsregionen aldrig kan ske igen.

23. december: I dag blev en gruppe på Facebook med navnet Öresundsrevolutionen annonceret. Gruppens formål er at belyse alt som hænder i Øresundsregionen og at kanalisere skånske synspunkter. Gruppen er oprettet af Mats Genberg fra Simmershavn og et par venner. Genberg er en aktiv i Centerpartiet. Til P4 Kristianstad siger Mats Genberg at han er træt af at vigtige beslutninger, som berør Skåne tages oppe i Stockholm, og nævner specifikt den kommende identitetskontrol ved Øresund, som dråben, der har fået bægeret til at flyde over.
Efter bare nogle timer havde Öresundsrevolution gruppen allerede fået 3000 venner.

2. juli: Weekendavisen bringer en artikel om fundet af en mulig ringborg fra vikingetiden ved Fodevig i Skåne. Det er Sven Rosborn fra Fodevigs museum, som lufter den teori, at der kan havde været en del flere ringformede vikingeborge end de kendte. Han mener, at der er en sammenhæng mellem kirker viet til Skt. Clemens og ringborgene. Det er derfor nærliggende at søge efter flere ringborge i nærheden af disse kirker, hvilket inkluderer byer som Lund, Lauholm i Halland og København.
Ringborgene er fra Harald Blåtands tid. Antallet af kendte såvel som mulige borge er nu oppe på 8. Fyrkat og Aggersborg i Jylland, Nonnebakken i Odense på Fyn, Trelleborg på Sjælland og Trelleborg i Skåne. Hertil kommer en ny ringborg fundet ved Lellinge nær Køge sidste år, samt en mulig ved Borgeby i Skåne. Hvis Rosborn har ret i, at der kan være endnu flere, betyder det at Harald Blåtand har haft en stående hær på op mod 10.000 mand. Formålet med ringborgene er ukendt, omend det ikke skorter på teorier.

15. juni: I dag udkommer Adam Wagners ''Danskhed i Middelalderen''. Bogen viser at national bevidsthed fandtes også i middelalderen. Med andre ord, så vidste skåninger, lollændere, jyder, falstringer, hallændere, fynboer osv. godt at de var danere. Det er ikke en overraskende konklusion hvis blot man kender sin Saxo, men - tro det eller ej - så findes der faktisk en modsat opfattelse i nogle miljøer. Derfor er Wagners bog tiltrænkt.

10. april: Peder Windstrup var den sidste danske biskop i Lund. Han havde stillingen 1638-79; således også i over 20 år efter Roskildefreden blev indgået. Da han døde blev han gravlagt i Lund Domkirke. Hans mumificerede lig har fornylig været genstand for videnskabelige undersøgelser, skriver Skånska Dagbladet. Man har blandt andet opdaget at han led af sammenvoksning af hvirvlerne i ryggen. Det er en sygdom som er set i andet arkæologiskt materiale af højere standspersoner. Der findes en kobling til aldersdiabetes. En årsag kan være for stort alkoholintag. Når forskerne har taget tøjet af den balsamerede krop skal yderligere undersøgelser foretages af kroppen. Et delmål er at kikke på indholdet i mave-tarm kanalen ligesom eventuelle parasitter, hvilket kan berette meget om levnedstilstanden i Lund i 1600-tallet. Også hår fra biskoppen skal analyseres, hvilket kan give besked om hans helse og kost lang tid før han blev syg.

31. marts: Flere skånske afdelinger af det svenske konservative parti Moderaterna gør nu oprør mod den såkaldte decemberöverenskommelsen, skriver Skånska Dagbladet. Det er en overenskomst, som blev aftalt mellem partier i såvel den svenske rigsdag, som i Skåneparlamenter. Den går ud på at holde Sverigedemokraterna uden for indflydelse ved i praksis at lade den af venstrefløjskoalitionen og den borgerlige alliance, som har flest stemmer, være styrende og få sine beslutningsforslag igennem. Den mindste af de to grupperinger afholder sig blot fra at stemme. Dermed ignoreres Sverigedemokraterna i det parlamentariske arbejde. Det kan få og har fået den konsekvens at venstrefløjen i øjeblikket får sine forslag vedtaget, selvom de ikke har flertal. Ligeledes vil det betyde, at havde den borgerlige alliance fået flere stemmer end venstrefløjskoalitionen, ville de kunne få vedtaget deres forslag, selvom de ikke havde et absolut flertal.
Set fra en dansk synsvinkel forekommer det noget suspekt på den måde at kortslutte demokratiet, og derfor er det heller ikke overraske, at det netop er i det gamle danske Skåne, at den åbenlyse modstand mod decemberöverenskommelsen er brudt ud først. Folkekarakter er ikke sådan lige at udrydde.

1. januar: Et nyt Danmarkshistorisk værk har set dagens lys. Titlen er Danske Kongegrave I-III. Værket er på 1204 sider(!) og er udgivet af Museum Tusculanum. De fleste danske konger er begravet på Sjælland. To er dog begravet i Skåne. Harald Hén, konge 1074-1080, blev begravet i Dalby kirke, og Oluf II, konge 1376-1387, hvis indvolde lagdes i Lund Domkirke. Resten begravedes i Sorø kirke.

Tilbage til hovedside.