Foreningen Skånsk Fremtid 

Skånelandske nyheder 2012


Nyhederne fra 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

28. Juli: Fremragende guide til det 'danske' Skåne betegner Politikens anmelder Rune Engelbrecht Larsen bogen På historisk rundrejse i Skåne - den dansk-svenske historie af Jesper Asmussen i dagens kulturtillæg til avisen. Med rette får bogen en god anmeldelse af Engelbrect Larsen: "Den dag i dag består mange danske stednavne og historiske bygninger af dansk oprindelse, og det er med disse destinationer for øje og de mange øvrige historiske lokaliteter af betydning for den dansk-svenske historie i området, at Asmussen fører os gennem Skåne i en meget grundig, men samtidig overskuelig og letanvendelig guidebog". Anmelderen spørger retorisk: "Lykkes bogens projekt? I høj grad."
Asmussens nye bog anbefales på det varmeste. Den er udgivet af Forlaget Globe, er på 260 sider og koster 299 kroner

14. April: På Foreningen Skånsk Fremtids generalforsamling, som fandt sted på Udby kro, blev den kendte forfatter Gitte Kjær valgt til næstformand i formanden. Gitte Kjær bor selv i Udby og havde medvirket ved tilrettelæggelsen af dagens program, der bl.a. indeholdt et besøg i Grundtvigs Mindestuer og ved mindestenen for Svend Poulsen Gønge ved kirken i Gammel Lundby. Gitte Kjær er erhvervshistoriker, cand.mag. og forfatter til flere bøger, bl.a. om den historiske person bag romanfiguren Gøngehøvdingen. Gitte Kjær afløser skuespilleren Jesper Klein som næstformand. Jesper Klein døde i august 2011 og havde da siddet i bestyrelsen for Foreningen Skånsk Fremtid uden afbrydelse siden denne forenings stiftelse i 1992.

Tilbage til hovedside.