Foreningen Skånsk Fremtid 

Skånelandske nyheder 2011


Nyhederne fra 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

19. Oktober: Den skånske præst, publicist og hjemstavnsforsker, Karl-Erik Weggerup, har fået bragt følgende mindeord om Uno Röndahl i Kristianstadsbladet og Skånska Dagbladet: "Förre kriminalkommissarien, författaren och historikern Uno Röndahl, Näsum, har avlidit i en ålder av 87 år. Hans närmaste är hustrun Madeleine och två söner med familjer.
Uno Röndahl var polismannen som efter femtio års forskning har gett allmänheten en reviderad bild av det historiska Skåneland, det vill säga det gamla Östdanmark med Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Det började med lite släktforskning och slutade med tre historieböcker på sammanlagt nästan tusen sidor.
De tre böckerna är Skåneland utan förskoning (1981, ny upplaga 1993), Skåneland II, På jakt efter historien (1986) och Skåneland ur det fördolda (1996). Böckerna, som är ganska speciella och avslöjande, blev slutsålda på kort tid. Till en början mottogs de med viss skepsis i en del akademiska kretsar, men används numera som värdefull referenslitteratur.
Arkiv- och litteraturletandet började för Röndahls vidkommande i Stockholm. Under andra världskriget tjänstgjorde han i svenska flottan och blev sedan polis i huvudstaden. Han fick då rika tillfällen att besöka museer, bibliotek och samlingar av krigsbyten från trettioåriga kriget och krigen mot Danmark 1643-1720.
På detta sätt upptäckte Uno Röndahl hur mycket av den skånska historien som glömts bort eller rent av gömts bort. 1955 återvände han till den skånska hembygden och hade före pensioneringen 1989 polistjänst i Kristianstad, de senaste åren som kriminalkommissarie.
Uno Röndahl gjorde naturligtvis många besök i Rigsarkivet i Köpenhamn. Förutom de tre nämnda böckerna blev det under årens lopp åtskilliga artiklar i tidskrifter, årsböcker och tidningar på båda sidor av Öesund. Det är ett märkligt livsverk som han har åstadkommit med egna medel, tack vare uthållighet och ett brinnande intresse.
Historia är fantasieggande och spännande, tyckte Uno Röndahl. Men historia skall också läsas varligt, brukade han påpeka, och använde gärna broland och brofolk som nya nyckelord i förståelsen och samhörigheten över gränser.
Grundboken Skåneland utan förskoning kunde lika gärna ha titeln: utan försköning, med ö i stället för o, för Röndahl förmedlar ingen skönmålad bild. Den ändrade bilden med väl underbyggda fakta har öppnat ögonen hos många och gjort historieämnet påtagligt och levande...
Uno Röndahl var hedersmedlem i kulturhistoriska sammanslutningar för skånsk-dansk samverkan i Öresundsregionen. Hans unika insatser är av bestående värde. Finare tack hade han knappast kunnat få. Ära åt hans minne!"

10. Oktober: Den skånske forfatter Uno Röndahl er død. Foreningen Skånsk Fremtids formand, Knud J. Holdt har skrevet disse mindeord: "Fredag 19. september 1924 fødtes et drengebarn i Villands Herred i det nordøstlige Skåne. Han fik navnet Uno Röndahl. Mandag 10. oktober 2011 døde Uno Röndahl 87 år gammel. Efter verdenskrigen uddannedes han i politiet og arbejdede i mange år som kriminalkommissær i Kristianstad i Skåne. Uno Röndahls store fritidsinteresse var historie, især Skånelandenes historie før og efter 1658. Efter mange års dybdegående studier heraf udgav han i 1981 det skelsættende værk "Skåneland utan förskoning" (uden skånsel), der fik vidtrækkende konsekvenser i mange skåningers og danskeres liv. Således var det hovedårsagen til stiftelsen af Foreningen Skånsk Fremtid i 1992, hvori Uno Röndahl som en selvfølge udnævntes til æresmedlem. I 1996 fulgte bogen "Skåneland ur det fördolda" (fra det skjulte), et specialstudie af de skånske frihedskæmperes skæbne. Ved Uno Rændahls 80 års dag i 2004 blev han hædret ved en velbesøgt reception i København, arrangeret af Foreningen Skånsk Fremtid, i hvilken forening han vil blive dybt savnet."

Tilbage til hovedside.