FORENINGEN
SKÅNSK FREMTID

Foreningen Skånsk Fremtid blev stiftet 1992 og har til formål at oplyse om Skånelandenes historie og nutidige situation for offentligheden vest for Øresund. Foreningen er åben over for et udvidet, ikke-formaliseret samarbejde med andre organisationer med lignende formål - såvel øst som vest for Øresund. Foreningen arrangerer bl.a. kulturelle og historiske foredrag og udflugter i relation til Skånelandene (Halland, Blekinge og Skåne - Bornholm).

  Præsentation af Foreningen Skånsk Fremtid  

  Begivenhedsliste for Skånelands interesserede opd. 19. feb.

  Skånelandske Nyheder opd. 13. febr.

  Skånelands geografi, historie og sprog

  Kort over Skåne med danske stednavne

  Litteratur om Skåne, Halland og Blekinge

  Lænker til Skåne, Halland og Blekinge

 
haui that skanunga ærliki mææn toco vithar oræt aldrigh æn


Hjemmesiden oprettet 01-10-95. Sidst opdateret 19-02-18 15:00. Kommentarer er velkomne og sendes til Knud J. Holdt.